بیش از پنج هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

بیش از پنج هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت :در سه ماهه سال ۹8 بیش از پنج هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان گروه سلامت محیط و کار در شهرستان خمین بازدید شده است.
بیش از پنج هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در خمین

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر اعظم احمدی با اشاره به صادر شدن 122 اخطار بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع موادغذایی متخلف گفت: 25 مورد از متخلفین نیز در بحث مواد غذایی در سطح شهرستان به دادگاه یا تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

وی در ادامه تعداد نمونه برداری نان و آرد و مواد غذایی را 65مورد عنوان کرد و گفت: بیش از یک هزار و 98 کیلوگرم مواد غذایی غیر مجاز جمع آوری و معدوم شده که به همین منظور 24 اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته نیز صادر شده است.

سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خمین در ادامه گفت: 72 مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی شهری و 215 مورد هم نمونه برداری آب آشامیدنی روستایی و بیش از 7 هزار و 320  مورد کلر سنجی آب آشامیدنی در سه ماهه سال جاری توسط مراکز شهری و روستایی انجام شده است.

دکتر احمدی به صادر شدن 600کارت بهداشتی هم اشاره کرد و گفت :55 مورد تاییدیه بهداشتی محل کسب انجام و با ۲5 مورد از فروشندگان دوره گرد سطح شهرستان برخورد شده است.

وی در پایان با اشاره به 22 مورد تماس همشهریان با سامانه مردمی 190 گفت: همه هموطنان می توانند با مشاهد هر گونه مشکلات بهداشتی در اماکن عمومی با شماره  190 سامانه ثبت تخلفات بهداشتی تماس بگیرند تا کارشناسان بهداشت محیط برای بررسی به محل اعزام شوند.

 

آدرس کوتاه :