برگزاری آزمون بالینی ساختار یافته عینی در مجتمع آموزشی زینب کبری (س)

برگزاری آزمون بالینی ساختار یافته عینی در مجتمع آموزشی زینب کبری (س)

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت : آزمون بالینی ساختار یافته عینی (OSCE) در مجتمع آموزشی زینب کبری (س) دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار شد.
برگزاری آزمون بالینی ساختار یافته عینی در مجتمع آموزشی زینب کبری (س)

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین، دکتر جواهری در حاشیه بازدید از روند برگزاری این آزمون مهارتی گفت : آزمون آسکی یک ابزار ارزیابی بر پایه عینی و استاندارد بودن است که در آن آزمون شوندگان در چرخه ای از ایستگاه ها با زمان ثابت و محدود گردش می کنند و در یک محیط شبیه سازی شده عملکرد آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دکتر جواد جواهری هدف از برگزاری این آزمون را بررسی و ارزیابی عملکرد دانشجویان در مهارت های بالینی عنوان کرد و افزود : در این آزمون 60 دانشجو در رشته های پرستاری، فوریتهای پزشکی و اتاق عمل در هشت ایستگاه با هم به رقابت پرداختند.

وی در ادامه هدف دیگر  برگزاری این آزمون ها را تعیین میزان آمادگی دانشجویان رشته های بالینی در انجام فعالیت های حرفه ای مرتبط قبل از آغاز دوره کارورزی بیان کرد.

 

آدرس کوتاه :