برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین
برگزاری آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی خمین

آزمون استخدام پیمانی ویژه دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 رشته برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین سرپرست دانشکده در جریان بازدید از روند برگزاری آزمون استخدامی گفت: در این دوره آزمون که از سوی سازمان سنجش برگزار شد ، دانشکده علوم پزشکی خمین در 6 رشته  نیروی پیمانی جذب می کند.

دکتر دیده دار با اشاره به اخذ  13 نفرمجوز توسط این دانشکده برای جذب نیرو افزود: این رشته ها شامل پزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری ها ، فوریت های پزشکی و تغذیه  بوده است.

وی در پایان گفت: با جذب نیروهای جدید در این دانشکده می توانیم خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی را به شهروندان خمینی ارائه نمود.

آدرس کوتاه :