برنامه‌ریزی برای تامین و ارتقاء سلامت سالمندان

برنامه‌ریزی برای تامین و ارتقاء سلامت سالمندان

تاکید دانشکده علوم پزشکی خمین به برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای سالمندان
برنامه‌ریزی برای تامین و ارتقاء سلامت سالمندان

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی وخدمات درمانی خمین با بیان اینکه ۱۵ درصد از جمعیت این شهرستان معادل ۱۵ هزار نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند، گفت: جامعه به سمت سالمندی پیش می رود و فراهم نبودن زیرساختهای لازم سالمند ممکن است مشکلاتی را در آینده برای این قشر ایجاد کند بنابر این برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای این قشر ضروری است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر محمدعلی عروجی در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی خمین افزود: هشت هزار سالمند ساکن روستا هستند و هفت هزار سالمند در شهر زندگی می کنند و  ۵۶ درصد از جمعیت سالمند خمین زیرپوشش مراقبت‌های بهداشتی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲۱ درصد مراقبت‌های سالمندی در این شهرستان انجام شده در حالی که شاخص این مراقبت‌ها در کشور ۱۵ درصد است، گفت: وسایل توانبخشی نظیر واکر و سمعک از نیازهای ضروری سالمندان به ویژه در مناطق روستایی است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین برگزاری کارگاه های آموزشی حقوق سالمندان، خودمراقبتی و تغذیه را از برنامه‌های دانشکده علوم پزشکی به منظور مراقبت از سلامت سالمندان عنوان کرد.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خمین نیز در این کارگروه گفت: کشور در آستانه ورود به میانسالی قرار دارد، با این حال پاسخگویی به نیازهای قشر جوان از ضرورت های مهم جمعیت‌شناسی به شمار می رود.

انصاری افزود: توجه به جمعیت انبوه جوانان و میانسالان از راه ایجاد فرصت‌های شغلی و تامین رفاه برای آنان است تا به لحاظ فردی در آینده، سالمندان سالم و موفقی باشند و هم به از نظر اجتماعی باعث رشد اقتصادی و اجتماعی شوند.

 

 

آدرس کوتاه :