آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

افتتاحیه دوازدهمین دوره آموزش بهورزی
آیین افتتاح دوره آموزش بهورزی در خمین

دوازدهمین دوره آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور مسئولان افتتاح شد.

 سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: مراکز آموزش و بازآموزی بهورزانبا هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت کافی و ارائه خدمات بهداشتی مناسب و به  روز به جامعه روستای  فعال شده است.

دکتر اعظم احمدی با اشاره به جذب 20 نفر از متقاضیان بهورزی بومی شهرستان خمین گفت: جهت برگزاری این دوره بهورزی اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال در زمینه های تجهیز کلاس های آموزشی ، خرید وسایل و مولاژهای آموزشی و تجهیز خوابگاه ها اختصاص یافته است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت:بیش از 83 بهورز در 49 خانه بهداشت شهرستان مشغول به فعالیت هستند که با اتمام این دوره دوساله این متقاضیان ، جمعیت بهورزان در روستا ها افزایش خواهد یافت.

 

آدرس کوتاه :