انجام بیش از 780 بازدید در طرح سلامت رمضان

انجام بیش از 780 بازدید در طرح سلامت رمضان

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت : در یک ماهه ماه مبارک رمضان در سال جاری بیش از 780 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان گروه سلامت محیط و کار شهرستان خمین به عمل آمد.
انجام بیش از 780 بازدید در طرح سلامت رمضان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین؛ دکتر اعظم احمدی با اشاره به صادر شدن 12 اخطار نواقص بحرانی  بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع موادغذایی گفت : 11 مورد از متخلفین در بحث مواد غذایی در سطح شهرستان به مراجع قضایی معرفی شده اند و 41 مورد اخطار نواقص غیر بحرانی در این ماه صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 608 مرکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی تحت پوشش  گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی می باشند افزود: در یک ماهه ماه مبارک رمضان 20 مورد نمونه برداری از مواد غذایی سنتی و صنعتی و دو هزار و 892 مورد کلر سنجی و 117 مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی در سطح شهرستان انجام شده است.

دکتر احمدی در ادامه به انجام 249 سنجش مواد غذایی با تجهیزات پرتابل هم اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یک ماهه ماه مبارک رمضان 859 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین در پایان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان 33 مورد رسیدگی به شکایات مردمی و سامانه 190  صورت گرفته و 30 مورد نظارت و بازرسی مشترک با سازمان ها و دستگاه های درگیر برنامه سلامت رمضان انجام شده است.

 

آدرس کوتاه :