اعلام جدول زمانبندی تحویل مدارک (حضوری) پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی

اعلام جدول زمانبندی تحویل مدارک (حضوری) پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی

اعلام جدول زمانبندی تحویل مدارک حضوری پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی
اعلام جدول زمانبندی تحویل مدارک (حضوری) پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی

 

اعلام جدول زمانبندی تحویل مدارک حضوری

 

با عنایت به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون پیمانی  مورخ 1399/11/24 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمان بندی ذیل، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به ستاد دانشکده علوم پزشکی خمین به نشانی : استان مرکزی ،شهرستان خمین،خیابان آزادی، کد پستی 43364 - 38817 مراجعه نمایند:

۱-اصل و تصویر تمامی صفحات  شناسنامه (۲ سری)

۲- اصل و تصویر کارت ملی  (۲ سری)

۳- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  (۲ سری)

نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.

۴- اصل و تصویر وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

۵- اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری، معلولیت و ... )

۶- چهار قطعه عکس پشت نویسی شده

۷- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

۸- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

۹- اصل و تصویر گواهینامه ب(۲) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

۱۰- اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه ۵۰۲

۱۱- اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی

۱۲- فرم تکمیل شده داوطلبانی که با محاسبه امتیاز کرونا قبول شده اند.

توجه: این فرم در زمان تحویل مدارک توسط کارگزینی ستاد دانشکده تکمیل و جهت تایید نهایی به کمیته بررسی امتیاز کرونا موضوع بند ۵ بخشنامه شماره 10126 مورخ ۹۹/12/20 ارسال می گردد.

۱۳- اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن

۱۴- یک عدد پوشه نارنجی رنگ

 

*تذکرات  بسیار مهم*

1. لیست اعلام شده به میزان یک/ سه برابر (صرفاً بر اساس اظهارات داوطلب در زمان ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت مشروط بوده لذا پس از بررسی و تایید مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی می باشد و مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد. لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً  از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

2. بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.

آدرس کوتاه :