اطلاعیه پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت

اطلاعیه پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت

اطلاعیه پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت

بسمه تعالی

اطلاع رسانی فرآیند بررسی مدارک آزمون استخدامی بهمن ماه 1399

با عنایت به اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی مورخ 1399/11/24 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان می رساند :

 

برنامه زمانی و مکان تحویل مدارک (متعاقبا) از طریق وب سایت دانشکده اعلام خواهد شد.

لذا شایسته است نسبت به آماده نمودن مدارک مشروحه ذیل اقدام نموده تا در روزهای اعلام شده و بر اساس جدول زمانبندی به اداره منابع  انسانی دانشکده علوم پزشکی تحویل گردد.

1-اصل و تصویر تمامی صفحات  شناسنامه (2 سری)

2- اصل و تصویر کارت ملی  (2 سری)

3- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  (2 سری)

نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند.

4- اصل و تصویر وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی )

5- اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری، معلولیت و ... )

6- چهار قطعه عکس پشت نویسی شده

7- پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

8- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

9- اصل و تصویر گواهینامه ب(2) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

10- اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه 502

11- اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی

12- فرم تکمیل شده داوطلبانی که با محاسبه امتیاز کرونا قبول شده اند.

توجه: این فرم در زمان تحویل مدارک توسط کارگزینی ستاد دانشکده تکمیل و جهت تایید نهایی به کمیته بررسی امتیاز کرونا موضوع بند 5 بخشنامه شماره 366676 مورخ 99/7/12 ارسال می گردد.

13- اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن

14- یک عدد پوشه نارنجی رنگ

                                                                                                                         

      کمیته آزمون استخدامی

 

 

آدرس کوتاه :