اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت (کنکور) رشته کاردانی فوریتهای پزشکی

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت (کنکور) رشته کاردانی فوریتهای پزشکی

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته کاردانی فوریتهای پزشکی
اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت (کنکور) رشته کاردانی فوریتهای پزشکی

 

جهت دریافت فایل اطلاعیه کلیک کنید

 

اطلاعیه تکمیلی

 

آدرس کوتاه :