اطلاعیه مصاحبه تخصصی جذب نیروی نگهبان

اطلاعیه مصاحبه تخصصی جذب نیروی نگهبان

اطلاعیه مصاحبه تخصصی جذب نیروی نگهبان
اطلاعیه مصاحبه تخصصی جذب نیروی نگهبان

احتراماً با توجه به برگزاری آزمون آمادگی جسمانی به اطلاع می رساند مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی نگهبان/نگهبان -سرایدار آزمون شرکتی صبح روز یکشنبه  مورخ 1399/09/30 راس ساعت 9 در محل خمین، بلوار قدس، ستاد معاونت بهداشتی برگزار می گردد.

لذا از کلیه پذیرفته شدگان لیست پیوست دعوت بعمل می آید ،با در دست داشتن مدارک شناسایی – سوابق ورزشی – بسیجی – فرهنگی  و کسب مقامات ورزشی و ... در موعد مقرر حضور بهم رسانند .لازم بذکر است لیست اعلامی بر اساس حروف الفبا می باشد .

بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد .

شماره ملی

نام خانوادگی/ نام

ردیف

550093931

اسکندری محمد

1

550148779

انصاری میلاد

2

550046836

ایرانشاهی علی

3

550050027

بخشش رضا

4

550123717

بهرامی جلال

5

550043926

بیابانی داود

6

550195874

حسینی امیرمحمد

7

550108394

حمزه ئی محمد ابرهیم

8

550095780

دهدار علی

9

550159401

ذولفی مسعود

10

550116958

رنجبری داود

11

550141766

زلقی محمد

12

550047972

عباسی ابراهیم

13

550103880

فتحی محمدرضا

14

550129091

فلاحی ابوالفضل

15

550123490

قدیری مهدی

16

550068481

گلخندان میلاد

17

550146482

محمدی مسعود

18

550033823

محمودی امین

19

550159010

محمودی بهزاد

20

550195556

مدنی علی

21

550173684

مرادی علی

22

6220014057

مصلح مهدی

23

559687818

نیک محسن

24

 

 

 

آدرس کوتاه :