اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه

اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه

اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه(جدید)
اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه

اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه

ییرو اطلاعیه مورخ 1400/03/116 در خصوص برگزاری مرحله مصاحبه رشته تشغلی  تحلیل گر سیستم آزمون اسخدام پیمانی مورخ 1399/11/24، داوطلبان واجد شرایط مرحله مصاحبه تخصصی رشته شغلی مذکور (به میزان ۳ برابر ظرفیت) به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

1

علی اکبر

خسروی

0559964511

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20031

2

بهنام

شهیدی

0550103791

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20031

3

محمد

عسگری

0550148426

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20031

4

اکرم

نعمتی

1740469097

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20032

5

سحر

صفری

0520049497

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20032

6

مرتضی

صفدری

0520036816

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20032

7

محیا

امیری

0520926919

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20030

8

مریم

قادری

0550155171

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20030

9

رسول

عاشری

5719968733

کارشناس تحلیل گرسیستم - خمین

20030

 

 

نکته مهم  : تغییر مکان آزمون  به شرح ذ یل اعلا م می گردد.

مکان آزمون :

آدرس: اراک _ سردشت : ساختمان معاونت آموزش ، مرکز آزمون های مجازی 

 

تاریخ وزمان آزمون:چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400 (راس ساعت 8 صبح)

توجه : به اطلاع می رساند حضور به موقع راس ساعت 7:30 صبح (نیم ساعت قبل از شروع آزمون ) الزامی می باشد وعدم حضور به موقع  به منزله انصراف می باشد.

تاکید میگردد برای احراز تسلط و تجربه عملی، لازم است مستندات سوابق کار مرتبط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد، رضایت نامه مسئولان فنی ذی ربط محل کاری قبلی، نمونه کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موارد مرتبط را به صورت چاپ شده به همراه داشته و به مسئول مصاحبه تحویل گردد.

 داشتن کارت شناسایی معتبر(شناسنامه/کارت ملی) و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است.

 کلید واژه ها: تحلیل گر سیستم مصاحبه

آدرس کوتاه :