اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت آزمون استخدامی نیروهای قراردادی

اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت آزمون استخدامی نیروهای قراردادی

اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت آزمون استخدامی نیروهای قراردادی

بسمه تعالی

اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت نیروهای قراردادی مورخ 1399/07/24 جهت معرفی به گزینش

 

بدینوسیله فهرست اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت آزمون استخدامی نیروهای قراردادی دانشکده علوم پزشکی خمین مورخ 1399/07/24 به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. لذا ضروی است داوطلبان محترم در روز 1399/12/24، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده ذیل به نشانی :خمین میدان انقلاب خیابان آزادی ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین واحد کارگزینی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است عدم مراجعه در تاریخ یاد شده به منزله انصراف داوطلب تلقی شده و این دانشکده نسبت به معرفی افراد جایگزین به هسته گزینش اقدام خواهد کرد.

پذیرفته شدگان پس از اطلاع از قبولی نسبت به دریافت فرم مشخصات فردی از طریق سایت (http://selection.behdasht.gov.ir ) اقدام و پس از تکمیل با مدارک زیر به آدرس بالا مراجعه نمایند.

 

1-رونوشت تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی داوطلب و در صورت تاهل همسر وی(2 سری)

2-اصل مدرک پایان تحصیلات به همراه پایان طرح (در صورت گذراندن پایان طرح)

3-کارت پایان خدمت یا معافیت

4- پنج قطعه عکس پرسنلی تمام رخ

5- مدارک ایثارگری

آدرس کوتاه :