اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی نگهبان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی نگهبان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی نگهبان
اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی نگهبان

اطلاعیه

با عنایت به اتمام فرایند برگزاری آزمون شرکتی نیروهای نگهبان /نگهبان سرایدار اسامی پذیرفته شدگان جهت معرفی به هسته گزینش به شرح ذیل اعلام میگردد.

نفرات اصلی بیمارستان امام خمینی (ره) به ترتیب نمره :

  1. علی مدنی   
  2.  داود رنجبر             
  3. محمد ابراهیم حمزه ای         
  4. محمدرضا فتحی
  5. رضا بخشش       
  6. مهدی مصلح                 
  7. مسعود ذولفی                 
  8. ابراهیم عباسی
  9. مهدی قدیری      

نفرات ذخیره بیمارستان به ترتیب نمره  :

 1– مسعود محمدی  2- میلاد گلخندان 3- بهزاد محمدی 4- میلاد انصاری

 

  نفرات اصلی مراکز خدمات جامع سلامت به ترتیب نمره :

1. علی دهدار مرکز خدمات جامع سلامت  دهنو                        

2. محسن نیک مرکز خدمات جامع سلامت خوگان                         

3. علی ایرانشاهی مرکز خدمات جامع سلامت فرنق              

4. امین محمودی مرکز خدمات جامع سلامت قورچی باشی           

5. امیر محمد حسینی مرکز خدمات جامع سلامت چهارچشمه

 

نفرات ذخیره مراکز جامع سلامت روستایی به ترتیب نمره : 1- محمد زلقی  2- ابوالفضل فلاحی

 

لذا ضروری است نفرات اصلی معرفی شده از تاریخ 1399/10/10 لغایت 1399/10/13 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی خمین، میدان انقلاب، خیابان آزادی، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین، واحد کارگزینی مراجعه نمائید.

 

1-دریافت فرم مشخصات فردی از اینجا ،تکمیل آن و تحویل به واحد کارگزینی.

2-اصل شناسنامه و کارت ملی بهمراه  تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

3-اصل و تصویر مدرک پایان تحصیلات (دیپلم –کاردانی -کارشناسی)

4-کارت پایان خدمت و تصویر کارت  

5- سه قطعه عکس پرسنلی تمام رخ پشت نویسی شده

6- مدارک ایثارگری

تذکر : در صورتی که هر یک از داوطلبان در مرحله گزینش پذیرفته نشوند و یا اصالت هریک از مدارک ارائه شده از مراجع ذیربظ وصول نگردد، قبولی کان لم یکن تلقی می گردد و از نفرات ذخیره به ترتیب اولویت دعوت بعمل خواهد آمد . 

                                                             اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی خمین

 

آدرس کوتاه :