آزمون الکترونیکی بررسی ،شناخت و درمان بیماران مبتلا به دیابت

آزمون الکترونیکی بررسی ،شناخت و درمان بیماران مبتلا به دیابت - 27 خرداد

آزمون الکترونیکی بررسی ،شناخت و درمان بیماران مبتلا به دیابت

آزمون الکترونیکی بررسی ،شناخت و درمان بیماران مبتلا به دیابت  از دوره های شغلی به میزان 4 ساعت جهت کارکنان معاونت درمان و بیمارستان امام خمینی (ره) با گروه هدف  پزشک - کارشناس پرستاری -کاردان و کارشناس مامائی -کاردان و کارشناس بیهوشی -کاردان و کارشناس اتاق عمل  -سرپرستاران -سوپروایزر - بهیار و تکنیسین های اورژانس 115  در تاریخ 1397/3/27 از ساعت 13 الی 17:30 برگزار می گردد.

لینک دریافت فایل های آموزشی :

http://10.45.49.163/PrsTraining/PrsTraining/TrainingPackage

 

آدرس کوتاه :