اخذ مجوز مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم‌ پزشکی خمین از وزارت بهداشت

اخذ مجوز مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم‌ پزشکی خمین از وزارت بهداشت

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین از اخذ مجوز قطعی مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای این دانشکده از سوی وزارت بهداشت خبر داد.
اخذ مجوز مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم‌ پزشکی خمین از وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر مجتبی دیده دار با اشاره به اخذ مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای این دانشکده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای یک فضای آموزشی است که به منظور آموزش مهارت های علمی و عملی، بالینی، معاینه فیزیکی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و امکانات بالینی موجود به دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای با هدف سامان دهی آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت ، استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت ، ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی  حرفه ای و استفاده از اعضای هیأت علمی در دانشکده علوم پزشکی خمین  راه اندازی و موفق به کسب مجوز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین افزود: برگزاری  دوره ها بر مبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، افزایش کارآمدی نیروی انسانی و توانمندسازی مهارت آموزان، استفاده از ظرفیت های کشور در تربیت نیروی انسانی ماهر در نظام سلامت و کمک به جذب نیروی انسانی در بازار کار از مهمترین اهداف این مرکز در راستای حل مشکلات و نیازهای جامعه است.

دکتر دیده دار در پایان گفت: این دوره ها منجر به کسب یا ارتقاء مهارت در یک موضع مستقل و یا در بخشی از وظایف حرفه ای مهارت آموز شده و همچنین سبب ایجاد توانمندی شغلی از طریق یادگیری مجموعه مهارت های مرتبط با یک حرفه می شود.

 

آدرس کوتاه :